איך אנחנו יכולים לעזור?

שנאצרים בצד

שנאנחים על הגב

שנאנחים על הבטן