เราสามารถช่วยได้อย่างไร?

ผู้นอนตะแคง

ผู้นอนหลับคางหมู

ผู้นอนหลับหน้าดิน